Hällristning L1960:7849 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,7x0,7 m, bestående av 1 människofigur, 3 obestämbara figurer, 1 ränna och 2 älvkvarnar. Människofiguren är 42 cm l, helt uthuggen, fallisk och bär svärd i slida med doppsko. De obestämbara figurerna utgörs av ett benparliknande figur, 22 cm l, en djurliknande figur, 24 cm l och 28 cm h, med huvud och framben och en krokformig bakkropp samt en Y-liknande figur, 16 cm l. Älvkvarnarna är 3,5-4 cm i diam och 0,3 cm dj. Båda är belägna strax ovan "benparet". (Raä dnr: 326-3201-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På mot NÖ ca 30 grader lutande häll på uppstickande mindre bergklack. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"60 m SSV om Tanum 493:1. Strax Ö om Tanum 493:1 går en mindre traktorväg. Man följer denna åt S tills vägen grenar sig vid ett kantigt block där man följer den västra/högra något mindre vägen i 35 m. Ristningen ligger 3,2 m V om vägen. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.648889
Longitud: 11.36018
Lämnings-ID: L1960:7849
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2191
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7849