Hällristning L1960:7848 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,9x2,1 m (N-S), bestående av 1 skepp och 16 älvkvarnar. Skeppet är 80 cm l och 35 cm h och är dubbellinjigt med 11 spant och 25 bemanningsstreck. De aktra köl och däcksstävarna böjs uppåt parallellt och avslutas men en krok respektive ett djurhuvud. I fören har skeppet ett rakt uppstickande stag med en hornförsedd prydnad som är stagad till en kraftigt förlängd köl. Älvkvarnarna, 3-6 cm i diam och 0,3-0,6 cm dj, är glest spridda över hällen. Ristningen upptäckt i samband med skadekarteringen 1996. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På nästan plan eller svagt mot N sluttande och delvis jordtäckt häll. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På mindre impediment i åkermark. 3,8 m NW om telefonstolpe och 2 m S om vajerstag. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.654866
Longitud: 11.361864
Lämnings-ID: L1960:7848
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2190
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7848