Hällristning L1960:7841 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 skeppsstäv, 2 obestämbara figurer och 6 älvkvarnar. Skeppen är enkellinjiga och 27-50 cm l. Skeppsstäven är 20 cm h. Älvkvarnarna är 2,5-4 cm i diam och 0,3-0,5 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På brant mot Ö stupande bergklack i gles barrskog, belägen ca 40 m NV om hällristning Tanum 219:1. Det ristade partiet är beläget 1,7 m ovan marknivån vid överkanten av brant stupande klippa. 2,5 m N om gran vid bergväggen och nedan mindre dubbelgran. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.676418
Longitud: 11.355691
Lämnings-ID: L1960:7841
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2185
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7841