Hällristning L1960:5119 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, undersökt och borttagen, 1,22x0,25 m (NO-SV) bestående av 2 skepp och 2 osäkra skålgropar i häll, beskrivning av figurerna saknas. Påträffad i grav- och boplatsområde Raä nr 539:1 i samband med arkeologisk undersökning år 1992. (Raä dnr 321-608-2006)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.74042
Longitud: 11.302159
Lämnings-ID: L1960:5119
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2006
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:5119