Hällristning L1960:3914 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,6 x 2,5 m (NÖ-SV) bestående av 3 skeppsfigurer, 2 människofigurer, 1 fotsula och 10 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 44 cm l, varav 1 är dubbellinjigt och 1 enkellinjigt. Människofigurerna är 8-29 cm långa, varav en med svärd och fallos, samt en torso (endast överkropp). Fotsulan är 26 cm l och konturhuggen. Älvkvarnarna är 3-4,5 cm diam och 0,2-0,7 cm djupa. Fyra överhuggningar (?). Lokalen är uppdelad i tre mindre ytor. Belägen på svagt S-sluttande berghäll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-sluttande häll på åkerholme. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m SÖ om hällristning RAÄ 1901och S om stort stenblock, 1,3x0,95x0,7 m st. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.721389
Longitud: 11.311704
Lämnings-ID: L1960:3914
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1902
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3914