Hällristning L1960:3732 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,35 x 0,5 m (NV-SÖ) bestående av 1 skeppsfigur, 2 cirkelfigurer och 27 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 35 cm lång. Cirkelfigurerna är 13-16 cm diam och består av koncentriska cirklar. Den ena är tunn och fragmentarisk. Älvkvarnarna är 2,5-7 cm diam och ? djupa, varav 4 är fragmentariska. Belägen på svagt SV-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll på åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9,8 m SSÖ om telefonstolpe och 30 m SSÖ om väg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.721694
Longitud: 11.311198
Lämnings-ID: L1960:3732
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1901
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3732