Hällristning L1960:2876 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, inom en yta 2,5 x 1,0 m st, bestående av 1 skeppsfigur och 25 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 50 cm långt, enkellinjigt och med 6 bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,1-0,3 cm djupa, varav 15 st ligger i en formation. Vittrad. Belägen på mycket svagt NÖ-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,4 m V om åkerkant på en punkt 24 m SÖ om åkerhörn. Invid triangelpunkt. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1960:2876 i Tanums:
"Hällen kallas "Jan Anderssons Jubileumshäll"."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.722705
Longitud: 11.310737
Lämnings-ID: L1960:2876
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1884
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2876