Hällristning L1960:2718 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1960:2718 i Tanum
Foto av Hällristning L1960:2718 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,9x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med tillsammans 2 skepp, 1 människofigur och 63 skålgropar. Hällristningsyta (A), 2,1x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 59 skålgropar. Skeppen är 15-21 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,2-1 cm dj, varav 8 är förbundna 2 och 2 med korta rännor. Flera sentida figurer finns på hällen. Belägen på ÖSÖ-sluttande, ljus granithäll. Hällristningsyta (B), 0,48x0,28 m (NV-SÖ), bestående av 1 människofigur och 4 skålgropar. Människofiguren är 35 cm l, med helt uthuggen kropp och med svärd. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, ojämn häll. Belägen 3,85 m S om yta (A). Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-92-2016) Äldre beskrivning: Hällristning 5,9x1,4 m (NNÖ-SSV bestående av 2 skeppsfigurer, 1 människofigur och 60 älvkvarnar samt 1 sentida ristning. Skeppsfigurerna som är fragmentariska, är 15-21 cm långa, enkellinjiga och med bemanningsstreck. Människofiguren är 38 cm lång, helt uthuggen med fallos och svärd. Älvkvarnarna är 2,5-6,5 cm diam och 0,1-1 cm djupa, varav 6 st är förbundna två och två med korta rännor 1 cm långa. Den sentida ristningen är belägen 44 cm nedanför den större älvkvarnsgruppen, och består av en 50x45 cm st yta innehållande bokstäver, årtal och 2 ankare. En ram är runt alltsammans. "H.L.C. 1 8 9 4 ""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NV om väg mätt från utfart till vändplan för buss."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.69721
Longitud: 11.243779
Lämnings-ID: L1960:2718
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1871
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fc5cb9df-8424-4598-b89c-f289bf7dbdcc