Hällristning L1959:4369 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,07x0,17 m (NÖ-SV), bestående av 1 cirkelfigur, 1 djurliknande figur, 1 böjd linje och 1 skålgrop. Cirkelfiguren är 17 cm diam, bestående av två koncentriska cirklar med mittgrop. Den djurliknande figuren är 15 cm l, Den böjda linjen är 14 cm l. Skålgropren är 3,5 cm diam och 0,5 cm dj. 27 cm resp. 150 cm NÖ om cirkelfiguren är mejselhuggna korsfigurer, 13x13 cm stora. Belägen på NV-sluttande granithäll med mindre exfoliationsskador. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Raä dnr: RAÄ-2017-5214)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om N-hörn av uthus."
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.829713
Longitud: 11.309661
Lämnings-ID: L1959:4369
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 651
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:4369