Hällristning L1959:3068 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,60x2,90 m (N-S), bestående av 3 skepp, 1 cup and ring, 1 fyrkant, 1 fragment och 74 skålgropar. Skeppen är 60-68 cm l, dubbellinjetyp med spantstreck, varav 1 med bemanningsstreck, samtliga vittringsskadade. Cup and ringen är 12 cm diam. Fyrkanten är 12x12 cm, överhuggen av en skålgrop. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på SSV-sluttande granithäll, mycket vittrad och med exfoliationsskador. Aktiv vittring. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5221) Äldre beskrivning: Hällristning, minst 5x2 m (NÖ-SV), bestående av minst 2 skepp och 20 skålgropar. Skeppen är av dubbellinjetyp med spantstreck. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (Raä dnr: 3.4.2-6489-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,5 m NNV om NV-hörn på uthus. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.714785
Longitud: 11.296029
Lämnings-ID: L1959:3068
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2371
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:3068