Hällristning L1959:2991 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,18x0,70 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 oval, 1 böjd linje och 2 skålgropar. Skeppet är 37 cm l, dubbellinjetyp, med krokformade bemanningsstreck. Skadat. Ovalen är 20x12 cm st, skadad. Den böjda linjen är 5 cm l. Skålgroparna är 3-3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande, slät, lätt vittrad granithäll med exfoliationsskador. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (Raä dnr: 3.4.2-6488-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S om väg. Omedelbart N om låg hällkant, ca 0,3 m hög. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.736223
Longitud: 11.301546
Lämnings-ID: L1959:2991
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2377
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2991