Hällristning L1959:2913 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,2x3,1 m (N-S), bestående av 3 hällristningsytor (A-C), med tillsammans 1 människofigur och 10 skålgropar. Hällristningsyta A, består av 1 människofigur, 32x16 cm stor, konturhuggen med fyrkantig kropp och ett ben. Belägen på S-sluttande, grovkornig "ojämn" granithäll. Är vattenöversilad länge efter regn. 3,1 m SSÖ om yta A är: Hällristningsyta B, 1,84x0,98 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt SSÖ-sluttande, grovkornig, ljus granithäll. I NÖ delen är en större skada. 2,05 m V om yta B är: Hällristningsyta C, 1x0,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt SSÖ-sluttande, grovkornig, ljus granithäll. Hittad vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m NNÖ om åkerhörn. 16 m ÖNÖ om gärdesgård (gräns). På åt S utskjutande berg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.736426
Longitud: 11.310532
Lämnings-ID: L1959:2913
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2352
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2913