Hällristning L1959:2772 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x1 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 1 människofigur. Skeppen är 42-110 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Det större skeppet fragmentariskt, vittringsskadat. Människofiguren är 28 cm l, med helt uthuggen kropp, en arm uppsträckt med 4 fingrar, den andra nedåtvänd med tre fingrar. Belägen på SÖ-sluttande, delvis kraftigt vittrad granithäll, i vattenrinning. Tidigare noterad som Raä nr 859:5 av Torsten Högberg. Se Arkeologisk rapport 5. Vitlycke museum. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 25 m NÖ om Raä nr 859:1. 12 m SÖ om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701687
Longitud: 11.282929
Lämnings-ID: L1959:2772
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2347
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2772