Hällristning L1959:2719 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,84x0,75 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp och 20 skålgropar. Skeppet är 29 cm l, enkellinjetyp utan bemanning. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,1-0,3 cm dj, varav 7 i en vågrät rad och 2x5 i lodräta, parallella rader. Mycket tunt inhuggen. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll, i svart, finkornig gångbergsart som ligger omgiven granit. Hittad vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 17 m ÖNÖ om Raä nr 23:1. Ca 20 m V om stengärdesgård. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693317
Longitud: 11.340291
Lämnings-ID: L1959:2719
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2345
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2719