Hällristning L1959:2583 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,7x0,4 m (Ö-V), bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med tillsammans 1 skeppsfigur, 1 våglinje och 2 skålgropar. Överst på hällen är: Hällristningsyta A, bestående av 1 skeppsliknande figur, 16 cm l. 2,15 m Ö om yta A, på nedre delen av hällen, är: Hällristningsyta B, 0,5x0,4 m (Ö-V), bestående av 1 våglinje, 37 cm l; och 2 skålgropar, 4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på brant Ö-sluttande, lätt vittrad häll, I vattenrinning. Exfoliationsskador vid sidan om ristningarna. Enligt uppgift av Ulf Bertilsson ska det finnas 2 ganska stora skepp i närområdet. Dessa ska ha varit hittade av Torsten Högberg. Ej återfunna. Ulf B var med och letade. Hittad vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m V om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688147
Longitud: 11.31319
Lämnings-ID: L1959:2583
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2337
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2583