Hällristning L1959:2534 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,95x2 m (NÖ-SV), bestående av 2 hällristningsytor (A & B). Hällristningsyta A, 1,75x1,35 m (NNÖ-SSV), bestående av 7 skepp, 3 obestämbara figurer och sentida huggningar. Skeppen är 16-100 cm l, varav de 2 största är trelinjiga med bemanning; 1 dubbellinjetyp med spant, utan bemanning; samt 4 av dubbellinjetyp utan bemanning, vilka ligger "snett" på hällen. De 3 obestämbara figurerna, fragment, är 12-30 cm l. På hällen är även sentida mejselhuggna figurer, bland annat 2 "skålgropar", 8 cm diam. Belägen på kraftigt SÖ-sluttande, delvis ganska hårt vittrad granithäll. Mest vittrad i NÖ delen, där man anar fragment efter fler skepp. 2,08 m ÖNÖ om yta A är: Hällristningsyta B, 0,28x0,12 m (NV-SÖ), bestående av 3 parallella, lodräta streck, 28 cm l. Belägen på vittrad SÖ-sluttande granithäll. Hittad vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m NV om N-hörn av bostadshus. 6,8 m NNÖ om Raä nr 487:1, yta B. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.644151
Longitud: 11.316922
Lämnings-ID: L1959:2534
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2334
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2534