Hällristning L1959:2124 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,38x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 5 obestämbara figurer och 6 skålgropar. Skeppen är 30-107 cm l, 3 av dubbellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck och 1 med helt uthugget skrov med bemanningsstreck. De obestämbara figurerna är 9-30 cm l, bestående av linjer och fragment. Skålgroparna är 2,5-8 cm diam och 0,2-0,7 cm dj, varav 1 med skaft, 4 cm l. Den äldre beskrivningen har justerats utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4,5x1,7 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 14 skålgropar, samt linjer i och mellan vittringar. Belägen på VSV-sluttande av vattenrinning renspolad häll. Upptäckt 16 juli 1986. (Raä dnr: 3.4.2-1082-2014)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NÖ om gamla E6:an."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.759023
Longitud: 11.266749
Lämnings-ID: L1959:2124
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2353
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2124