Runsten L2014:182 i Täby 🇬🇧
Foto av Runsten L2014:182 i Täby
Foto av Runsten L2014:182 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ônd sína ... átti allan Tábý. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 1,85 m h, 1,15 m br (NNÖ-SSV) och 0,2-0,25 m tj. Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter mot VNV. Texten på stenen lyder: "Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ônd sí[na ...] átti allan Tábý.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt lerstråk mellan moränhöjder."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.499362
Longitud: 18.063462
Lämnings-ID: L2014:182
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 4:1
Sveriges runinskrifter: U165 (Upplands runinskrifter)
Plats: Täby tä
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1fec51d9-749d-48b1-9c7f-4936f9e2ef2b