Runsten L2015:9651 i Täby 🇬🇧
Även känd som Jarlabankes bro
Foto av Runsten L2015:9651 i Täby
Foto av Runsten L2015:9651 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ônd sína, ok einn átti allan Tábý. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 2,2 m h, 1,65 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 m tj. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Texten på stenen lyder: "Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ônd sína, ok einn átti allan Tábý. Guð hjalpi ônd hans.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt lerstråk mellan moränhöjder."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.499374
Longitud: 18.063352
Lämnings-ID: L2015:9651
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 4:2
Sveriges runinskrifter: U164 (Upplands runinskrifter)
Plats: Täby tä
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Jarlabankes bro
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3e8dc3a5-713c-4e29-b38a-c5efa022064f