Runsten L2015:9865 i Täby 🇬🇧
Även känd som Risbylestenarna
Foto av Runsten L2015:9865 i Täby
Foto av Runsten L2015:9865 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr hjó í Báristôðum eptir Ulf í Skolhamri, mág sinn góðan. Ulfkell lét hôggva. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 2 m h, 0,85 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m tj.Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot SSV. Ristningen lyder iöversättning: " Ulo i Bårresta högg efter Ulv i Skålhamra, singode frände. Ulv ? lät hugga". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt Ö-sluttande moränmark. Igenväxande hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 35 m SSÖ om åkerhörn, 15 m Ö om åker och 15 m V om strand"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507478
Longitud: 18.010988
Lämnings-ID: L2015:9865
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 2:1
Sveriges runinskrifter: U161 (Upplands runinskrifter)
Plats: Risbyle
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ulv i Borresta (S); Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Risbylestenarna
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ec3a7439-f008-49ce-876f-8efef7ccc411