Runsten L2015:9333 i Täby 🇬🇧
Även känd som Risbylestenarna
Foto av Runsten L2015:9333 i Täby
Foto av Runsten L2015:9333 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfketill ok Gýi ok Uni/Unni þeir létu reisa stein þenna eptir Ulf, fôður sinn góðan. Hann bjó í Skolhamri. Guð hjalpi hans ônd ok sálu ok Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2,75 m h, 1 m br (N-S) och 0,4 m tj. Runhöjd8 cm. Ristningen vetter mot V: Ristningen lyder i översättning:"Ulvkättil och Gye och Une de läto resa denna sten efter Ulv singode fader. Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds moder hjälpe hansande och själ. Förläne honom ljus och paradis". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mindre moränholme. Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m N om åker, 9 m V om väg och 6 m S om gräns"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507864
Longitud: 18.00957
Lämnings-ID: L2015:9333
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 1:1
Sveriges runinskrifter: U160 (Upplands runinskrifter)
Plats: Risbyle
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ulv i Borresta (A); Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Risbylestenarna
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b3018081-037f-4520-bd32-7ef991d8a410