Runsten L2014:231 i Täby 🇬🇧
Foto av Runsten L2014:231 i Täby
Foto av Runsten L2014:231 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarlabanki ok Fastvé létu reisa steina eptir Svein, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 0,8 m h, 0,6 m br (NÖ-SV) och 0,3 m tj. Runhöjd, 5-7 cm. Ristningen vetter mot NV. Ristningen lyder i översättning: "Jarlabanke och Fastvi läto resa stenarna efter Sven, sin son..."."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SV-sluttande moränmark mellan bergshöjd och lerdal. Skogsmark, vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m SÖ om väg (NÖ-SV) och 7 m N om N hörnet av åker."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.482276
Longitud: 18.048105
Lämnings-ID: L2014:231
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 33:1
Sveriges runinskrifter: U150 (Upplands runinskrifter)
Plats: Karby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ebdfbf19-921c-4353-ae8e-9b99ee77a0ff