Runsten L2015:9364 i Täby 🇬🇧
Foto av Runsten L2015:9364 i Täby
Foto av Runsten L2015:9364 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir Ragnfríði, kvennu sína, ok Hemingr eptir móður sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 148, mindre flyttblock, röd granit, 1,3 m h, 1,55 m br (N-S) och 0,55 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Ristningen vetter mot V. Ristningen lyder i översättning: Ingefast lät rista dessa runor efter Ragnfrid, sin hustru och Häming efter sin moder. (Revideringsinventeringen 1981)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen brant SV-sluttande blockrik, berg- och moränmark. Skogsmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.455397
Longitud: 18.003858
Lämnings-ID: L2015:9364
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 113:1
Sveriges runinskrifter: U148 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hagby, sparingsberg
Placering:
Föremål: Flyttblock
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/56df898f-f8e7-4d43-895e-8dc451b95bb4