Runsten L2015:9647 i Täby 🇬🇧
Foto av Runsten L2015:9647 i Täby
Foto av Runsten L2015:9647 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jórunnr ... þær létu hôggva steina eptir Ingifast ok Ingvar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 147, rödaktig gnejs 1,15 m h, 1 m br (Ö-V) och 0,25 m tj. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter mot S. Texten lyder i översättning: Jorun (och Estrid) de läto hugga stenarna efter Ingefast och Ingvar. (Revideringsinventeringen 1981)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande blockrik moränmark. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 35 m Ö om stig (N-S). /1981 Intill N om Roslagsleden. /2015"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.455122
Longitud: 17.998605
Lämnings-ID: L2015:9647
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 114:1
Sveriges runinskrifter: U147 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hagby, sparingsberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/db67b740-e238-451f-b99b-8331e8dfb88f