Runsten L2014:425 i Täby 🇬🇧
Foto av Runsten L2014:425 i Täby
Foto av Runsten L2014:425 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir Jarlabanka, fôður sinn ok son Jórunnar, ok Ketiley lét at bónda sinn. Œpir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,5 m h, 1,7 m br (NNV-SSÖ) och 0,2-0,4 m dj.Ristningsytan vetter mot VSV. Runhöjd 5-7 cm. Ristningen lyder iöversättning: "Ingefart lät resa stenen och göra bron efterJarlabanke, sin fader och Joruns son, och Kättilö lät (resastenen) efter sin man. Öpir ristade". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lerdal mellan moränklädda bergshöjder. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m ÖNÖ om väg (NNV-SSÖ)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.481722
Longitud: 18.01454
Lämnings-ID: L2014:425
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 44:1
Sveriges runinskrifter: U142 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fällbro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5d7eb7b1-1cb9-439a-b216-f8fa6403301b