Runsten U133, L2015:9878 i Täby
Foto av Runsten U133, L2015:9878 i Täby
Foto av Runsten U133, L2015:9878 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðlaug lét reisa steina at Holma, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á Langbarðalandi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,6 m h och 1,3 m br. Runhöjd 10 cm. Fragmenten Raä nr 15:1 och 15:2 härrör från samma sten vilken ursprungligen sannolikt varit rest vid Fittja gård. Texten lyder i översättning: " Gudlög lät (resa stenarna efter Holme) sin son, och efter sig själv. Han dog i Langbardaland." Upplands runinskrifter 133. Jämför med Raä nr 9:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhusets S vägg. 0,9 m V om portalen, i markytan. "
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.490768
Longitud: 18.056453
Lämnings-ID: L2015:9878
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 15:1
Sveriges runinskrifter: U133, (Upplands runinskrifter)
Plats: Täby kyrka
Placering: I västra och södra väggen av vapenhuset.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9878