Runsten L2014:87 i Täby
Foto av Runsten L2014:87 i Täby
Foto av Runsten L2014:87 i Täby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,85 m h och 1,2 m br. Runhöjd 9-10 cm. Fragmenten Raä nr 15:1 och 15:2 härrör från samma sten vilken ursprungligen sannolikt varit rest vid Fittja gård. Texten lyder i översättning: " Gudlög lät (resa stenarna efter Holme) sin son, och efter sig själv. Han dog i Langbardaland." Upplands runinskrifter 133. Jämför med Raä nr 9:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhusets V vägg, 2,5 m från SV hörnet, i markytan"
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.49078
Longitud: 18.05644
Lämnings-ID: L2014:87
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 15:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:87