Runristning UFv1976;99, L2014:999 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir Finn, bónda sinn, ok at Heðin, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 1,8 m h och 0,8 m br i flyttblock 4x3 m (V-Ö) och 2,3m h. Ristningsytan är belägen på blocketsS sida och runorna ärinfattade i en slinga i form av en åtta. I Övre delen ingår ettkors. Runhöjden är 5-9 cm och ristningslinjerna är ca 5 mm br och2-3 mm dj. ("Ödgård lät rista runerna efter Finn, sin make, ochefter Hedin, sin son"). Se skiss i boken. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-sluttande moränhöjd. Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SSV om SV kanten av boningshus samt 2 m SÖ om infartsväg(NÖ-SV)"
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.470502
Longitud: 18.125794
Lämnings-ID: L2014:999
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 217:1
Sveriges runinskrifter: UFv1976;99,
Plats: Västra arninge
Placering:
Föremål: Stenblock
Material: Gnejsgranit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:999