Hällristning L2014:155 i Täby 🇬🇧
Foto av Hällristning L2014:155 i Täby
Foto av Hällristning L2014:155 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gamall ok Sveinn ok Farulfr létu rista helli eptir Þóri, fôður sinn, ok Gamall eptir fóstra sinn. ...fastr hjó. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning 2,55x1,35 m (110-310 gon) i fast häll 4,5x3,5 m och0,3-0,6 m h. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Runhöjd 10 cm. Textenlyder i översättning:"Gammal och Sven och Farulf läto ristahällen efter Tore, sin fader, och Gammal efter sin fosterfader -Fast högg."T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack berghäll i lermark. Impediment i åker"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.477961
Longitud: 18.033971
Lämnings-ID: L2014:155
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 54:1
Sveriges runinskrifter: U163 (Upplands runinskrifter)
Plats: Såsta
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: -fast (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dbb43ccc-5a4f-4d7b-b110-e34f9627083c