Hällristning L2015:9358 i Täby 🇬🇧
Även känd som Fällbrohällarna
Foto av Hällristning L2015:9358 i Täby
Foto av Hällristning L2015:9358 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingibjôrg lét hôggva helli ok brú gera eptir Holmstein, bónda sinn, ok eptir Þorstein, son sinn. Þorsteins, sonar síns. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning 1,5x0,6 m (NÖ-SV) i fast häll ca 4x2 m (NNÖ-SSV). Runhöjd 6-7 cm. Ristningen vetter mot N. Ca 6 m ÖNÖ om nr 1 är: 46:2."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid foten av delvis moränbunden bergshöjd. Igenväxande hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NÖ om väg (NV-SÖ)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.48056
Longitud: 18.015069
Lämnings-ID: L2015:9358
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 46:1
Sveriges runinskrifter: U146 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hagby, brohammaren
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Drosboe (A) ? [Stille 1999b:205]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Fällbrohällarna
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/efd0c3bc-95a4-40f3-a7e9-b11cc8929a33