Hällristning L2015:9357 i Täby 🇬🇧
Även känd som Fällbrohällarna
Foto av Hällristning L2015:9357 i Täby
Foto av Hällristning L2015:9357 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorkell ok Fullugi létu hôggva helli þessa ok brú gera eptir Stein, fôður sinn. Óleifr hjó. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning 1,6x1,1 m (190-390cg) i fast häll ca 6x2 m (N-S). Ristningen better mot N. Runhöjd ca 7 cm. SSV om nr 1 har ett betongräcke gjutits som skydd för ristningen. Skyltade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid foten av delvis moränbunden bergshöjd. Igenväxande hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NÖ om väg (NV-SÖ)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.480583
Longitud: 18.015193
Lämnings-ID: L2015:9357
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 46:2
Sveriges runinskrifter: U145 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hagby, brohammaren
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Olev (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Fällbrohällarna
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a1e94de0-ba22-4736-8a3c-5a9ce64d7064