Hällristning L2014:1480 i Täby 🇬🇧
Även känd som Hagby gärde
Foto av Hällristning L2014:1480 i Täby
Foto av Hällristning L2014:1480 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gamall ok Þorsteinn ok Þorgísl létu rista rúnar eptir Bjôrn, fôður sinn, ok eptir Sighvat, bróður sinn, ok Holmfríðr eptir bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning, 2,95x1,45 m (V-Ö) i fast häll. Runhöjd 9-10 cm.Ristningen är inhuggen på mot V svagt sluttande berghäll. Ca 30 mSV om nr 1 är 2) Runristning, 2,95x1,55 m (V-Ö) i fast häll.Runhöjd 9-10 m. Ristningen är inhuggen i mot V brant sluttandeberghäll. Ristningarna lyder i översättning:"Jorum lät göra broarefter sin man och Härming och Jurlabarke efter Ingefast, Estridoch Ingvar, en mycket god ung man.""Gummal och Torsten och Torgilläto rista runor efter Björn sin fader och efter Sigvat, sinbroder och Holmfrid efter sin man."T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sidan av mindre bergrygg i lermark. Impediment i åkermark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.468145
Longitud: 18.016031
Lämnings-ID: L2014:1480
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 93:2
Sveriges runinskrifter: U144 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hagby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: -fast (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Hagby gärde
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/77cb7172-a965-44c9-a711-cf5bb144eb6b