Hällristning UTHS10;58, L2014:18 i Täby
Även känd som Kvarntorpshällen
Foto av Hällristning UTHS10;58, L2014:18 i Täby
Foto av Hällristning UTHS10;58, L2014:18 i Täby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"isa lét stein hôggva eptir stjúpa sína ok Helga lét hôggva eptir sonu sína Dan ok Svein. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, i fast häll 1,75 m h och 1 m br (V-Ö) Runhöjd 6 cm.Ristningen, vilken är grund och mycket vittrad, vetter åt NÖ.Ristningenlyder i översättning:... (lät) hugga stenen efter...och Helge?....sina söner....T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll vid foten av större moräntäckt bergshöjd. Tomtmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SV om vägskäl"
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.433258
Longitud: 18.065828
Lämnings-ID: L2014:18
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 142:1
Sveriges runinskrifter: UTHS10;58,
Plats: Kvarntorp, roslags-näsby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Kvarntorpshällen -
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:18