Hällristning L2012:510 i Täby 🇬🇧
Foto av Hällristning L2012:510 i Täby
Foto av Hällristning L2012:510 i Täby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll (U FV 1946;258), 2,2 h och 1,15 m br (NV-SÖ). Inskrift (skadad): "Vig och Otrygg och Balle låter resa denna minnesmärket efter sin fader Rodger och skepp..."."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kuperad moränhöjd genom vilken berget går i dagen i N. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I N delen av RAÄ-nr Täby 37:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.483558
Longitud: 18.014529
Lämnings-ID: L2012:510
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 660
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fc511d65-24a5-4bd2-969c-96ce6d9a5fe2