Runsten L1964:6078 i Svenljunga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1964:6078 i Svenljunga
Foto av Runsten L1964:6078 i Svenljunga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gu√įmundr ger√įi kuml √ĺessi eptir Ormar, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 2,9 m h√∂g, 1,35 m bred (NN√Ė-SSV) och 0,2-0,5 m tjock. Runh√∂jd 11-12 cm. Inskrift p√• den mot √ĖS√Ė vettande sidan. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Gudmund gjorde detta minnesm√§rke efter Ormar, sin son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svenljunga socken i Svenljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt sandområde. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
" 0,5 m √Ė om boningshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.505957
Longitud: 13.128399
Lämnings-ID: L1964:6078
Riksantikvarieämbetets ID: Svenljunga 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg194 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Herrekvarn
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Svenljunga
Socken: Svenljunga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/846ee9a8-420d-4f88-a6ac-b987faddf477