Runsten Vg194, L1964:6078 i Svenljunga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir Ormar, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 2,9 m hög, 1,35 m bred (NNÖ-SSV) och 0,2-0,5 m tjock. Runhöjd 11-12 cm. Inskrift på den mot ÖSÖ vettande sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gudmund gjorde detta minnesmärke efter Ormar, sin son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svenljunga socken i Svenljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt sandområde. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
" 0,5 m Ö om boningshus."
Vill du se flera runstenar i Svenljunga socken eller Svenljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.505957
Longitud: 13.128399
Lämnings-ID: L1964:6078
Riksantikvarieämbetets ID: Svenljunga 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg194, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Herrekvarn
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Svenljunga
Socken: Svenljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6078