Runsten Vg193, L1964:5540 i Svenljunga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein þenna eptir ..., bróður Sæfa. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,6 m hög, 0,65 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Inskrift är på den Ö sidan. Rest på altarets plats. Påträffad 1887 i den gamla kyrkans korrundel. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"... denna sten efter ..., Seves broder.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svenljunga socken i Svenljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack höjd."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m VNV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Svenljunga socken eller Svenljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.4975
Longitud: 13.113489
Lämnings-ID: L1964:5540
Riksantikvarieämbetets ID: Svenljunga 5:2
Sveriges runinskrifter: Vg193, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Svenljunga gamla kyrka
Placering: På gamla kyrkogården.
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare: Samma som gjort Vg 195.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Svenljunga
Socken: Svenljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:5540