Runsten L1990:8482 i Konga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1990:8482 i Konga
Foto av Runsten L1990:8482 i Konga
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rest sten, med runinskrift, sandsten, 1,7 m h, 0,6 m br och 0,8 m tj. L√§ngst ner p√• den mot √Ė v√§nda sidan √§r en inskription (se inventeringshandlingarna). Stenen utgjorde ursprungligen mittsten p√• en h√∂g kallad "Ljusekull", se RA√Ą nr Konga 29:1. I Sk√•nes kalender 1878, d√§r "Ljusakull" omn√§mns, skrivs ocks√• att det p√• h√∂gen "ligger en runsten med den med runor ristade sidan v√§nd ned√•t". 1924 skriver, emellertid Pehr Jonson: "I en gammal grusgrav, bel√§gen invid v√§gen mellan Ask och Konga, finnes en runsten upprest. Grusgraven kallas Ljusakull, varf√∂r det √§r troligt att h√§r f√∂rr varit en kulle, d√§r man tagit grus, och att runstenen st√•tt p√• bem√§lta kulle." Grusgropen ifr√•ga √§r nu igenfylld och stenen har allts√• flyttats och √•ter rests. Runristningen √§r sannolikt sentida, men uppenbarligen av viss √•lder."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Konga socken i Svalöv kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark intill prästgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m V om grusplan (parkering)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.978095
Longitud: 13.199141
Lämnings-ID: L1990:8482
Riksantikvarieämbetets ID: Konga 24:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Svalöv
Socken: Konga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/57375cee-b0cf-431d-917b-feb51b309b67