Runristning L2005:4650 i Östra Ämtervik
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning i flyttblock. Stenen är 2x1,5 m och 1,2 m hsamt flyttad till platsen i sen tid. På stenblockets ovansidastår: HENRY EKHOLM/KAMPEBROBAKIN/ Konstnären Henry Ekholm, somsommartid bebor torpetKampebrobacken, omedelbart väster omlandsvägen, högg in inskriften 1970. Skiss iinventeringshandlingarna. Revideringsinventering 1993: Stenensyns från vägen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Östra Ämtervik socken i Sunne kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägslänt."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m NÖ om vägkant. Ca 40 m Ö om bostadshuset "Kampebrobacken"."
Vill du se flera runstenar i Östra Ämtervik socken eller Sunne kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.683623
Longitud: 13.27445
Lämnings-ID: L2005:4650
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ämtervik 81:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Sunne
Socken: Östra Ämtervik
Riksantikvarieämbetets information: » L2005:4650