Runsten L1935:7439 i Tuna ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Sk√∂lestenen
Foto av Runsten L1935:7439 i Tuna
Foto av Runsten L1935:7439 i Tuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Dolga r√©tti stein √ĺenna eptir S√īlva ok at Bj√īrn sonu s√≠na. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,2 m h, 1,1 m br (√Ė-V) och 0,25-0,35 m tj.Runh√∂jd 9-10 cm. Inskrift p√• den mot N vettande sidan. Stenen √§rhitflyttad i 2 st√∂rre och 6 mindre stycken, som sammanfogats medstenkitt. Stenen √§r √∂ver- byggd med ett tr√§skydd av br√§der. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-slutt- ; ning av liten moränkulle på V delen av bergshöjd.Skogsmark, blandskog. Hem- bygdsgårdsområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m 90 gon om N√Ė h√∂rnet av smedja. 2,5 m S om tillfartsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.359707
Longitud: 17.036204
Lämnings-ID: L1935:7439
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 2:1
Sveriges runinskrifter: M8 (Medelpads runinskrifter))
Plats: Sköle
Placering: På Torkarlsberget (hembygdsföreningen).
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Skölestenen
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c5369178-53be-41a9-a9fe-51f3c0a97d78