Runsten M7, L1935:7510 i Tuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn rétti stein þenna ... fôður sinn. Hákon markaði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,02 m h, 0,42 m synlig br och omätbar tj. Runhöjd 0,07- 0,08 m. Inskrift på den blottade åt VNV vända sidan. Stenen är inmurad i kyrkans vägg i vågrätt läge. I ytan ställvis spår av tidigare överkalkning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans SÖ gavel på insidan 0,4 m SSV om hörnet 0,5 m över golvet."
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.327478
Longitud: 17.065602
Lämnings-ID: L1935:7510
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 4:1
Sveriges runinskrifter: M7, (Medelpads runinskrifter))
Plats: Tuna kyrka
Placering: Inmurad inne i kyrkan vid östra korväggen.
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare: Håkon (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:7510