Runsten L1935:8497 i Tuna ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som M√•lstastenen
Foto av Runsten L1935:8497 i Tuna
Foto av Runsten L1935:8497 i Tuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√Ēnundr r√©tti stein √ĺenna eptir H√°kon, f√ī√įur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1,4 m h, 0,9 m br (140-340 gon) och 0,25-0,4 m tj.Runhöjd 10-11 cm. Inskrift på den åt SSV vettande sidan vilken ärknölig och ojämn i ytan, varför inskriften är svår att se. Textenligt Sidenbladh: "anutr iti Stin thina. btir hi(?)....Ulf barthi(?)" Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot SSV-sluttande moränmark. Igenväx- ; ande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m 30 gon om landsv√§g (√Ė-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.31403
Longitud: 17.103358
Lämnings-ID: L1935:8497
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 14:1
Sveriges runinskrifter: M6 (Medelpads runinskrifter))
Plats: Målsta
Placering: Målsta 3:1
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Målstastenen
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c5bc38e7-025d-4e60-aea4-b2cc5606bc7c