Runsten M5, L1936:4877 i Attmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hákon lét rétta stein þenna eptir Skygna, bróður sinn, ok eptir Alþrúði, móður sína. Guð hjalpi þeira sálu ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,25 m h, 1,02 m br (Ö-V) och 0,16-0,43 m tj. Runhöjd 10 cm. Ormslinga med inskrift på den mot S vettande sidan, i mitten ett kors 0,76 m h och 0,63 m br. Längst ner på stenens S sida, under ormslingan, är inristat: "Funnen 1875 26/8 CPGS" (CPGS= Carl Petter Grafström). Stenen är överbyggd med ett brutet trätak. V om stenen står dess inskrift på en koppartavla. Den lyder i översättning: "Håkan lät uppresa denna sten till minne av Skygne, sin broder, och till minne av Altrud, sin moder. Gud och Guds moder hjälpe deras själ." Själva fyndplatsen för stenen är ca 180 m SSÖ om stenens nuvarande plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Attmar socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande sand/lermark. Kyrkogård/tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m S om järnstaket (Ö-V) vid Attmars kyrka, och 5 m NV om NV hörnet av bårhus."
Vill du se flera runstenar i Attmar socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.31248
Longitud: 17.054832
Lämnings-ID: L1936:4877
Riksantikvarieämbetets ID: Attmar 4:1
Sveriges runinskrifter: M5, (Medelpads runinskrifter))
Plats: Attmarby
Placering: Vid kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Attmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1936:4877