Runsten M4, L1936:5433 i Attmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Tóki/Fullugi/Illugi reisti stein ... fór austr meðr Ingvari(?) ... ... stein þenna. §Q Tóki/Fullugi/Illugi reisti stein ... fór austr meðr Ingvari(?) ... markaðu(?) stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 1,07 m h, 0,73-0,95 m br (Ö-V) och 0,12-0,34 m tj. Runhöjd 8-11 cm. Delar av kors och runslinga finns på den mot S vettande, tämligen släta sidan. Fyndplatsen för stenen är ca 90 m V om nuvarande plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Attmar socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande sand/lermark. Kyrkogård/tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,3 m Ö om RAÄ-nr Attmar 4:1."
Vill du se flera runstenar i Attmar socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.312477
Longitud: 17.05502
Lämnings-ID: L1936:5433
Riksantikvarieämbetets ID: Attmar 4:2
Sveriges runinskrifter: M4, (Medelpads runinskrifter))
Plats: Attmarby
Placering: Vid kyrkan.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Attmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1936:5433