Runsten L1936:5433 i Attmar ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1936:5433 i Attmar
Foto av Runsten L1936:5433 i Attmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßP T√≥ki/Fullugi/Illugi reisti stein ... f√≥r austr me√įr Ingvari(?) ... ... stein √ĺenna. ¬ßQ T√≥ki/Fullugi/Illugi reisti stein ... f√≥r austr me√įr Ingvari(?) ... marka√įu(?) stein √ĺenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 1,07 m h, 0,73-0,95 m br (√Ė-V) och 0,12-0,34 m tj. Runh√∂jd 8-11 cm. Delar av kors och runslinga finns p√• den mot S vettande, t√§mligen sl√§ta sidan. Fyndplatsen f√∂r stenen √§r ca 90 m V om nuvarande plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Attmar socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė-sluttande sand/lermark. Kyrkog√•rd/tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,3 m √Ė om RA√Ą-nr Attmar 4:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.312477
Longitud: 17.05502
Lämnings-ID: L1936:5433
Riksantikvarieämbetets ID: Attmar 4:2
Sveriges runinskrifter: M4 (Medelpads runinskrifter))
Plats: Attmarby
Placering: Vid kyrkan.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Attmar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ffc2607c-ccb9-4e99-87f1-4819ef88af7c