Runsten L1935:2296 i Njurunda ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Bergastenen
Foto av Runsten L1935:2296 i Njurunda
Foto av Runsten L1935:2296 i Njurunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Al√ĺr√ļ√įr ok Sigreifr r√©ttu stein √ĺenna eptir kiskik, f√ī√įur sinn, ok eptir D√≠si, m√≥√įur s√≠na. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grovkornig, ljus granit 1,7 m h, 0,95 m br (VNV-√ĖS√Ė) och nedtill 0,35 m tj. Stenen lutar svagt √•t SSV. Runinristningen √§r gjord p√• den √•t SSV v√§nda sidan. Runorna √§r 10 cm h och ca 0,5 cm dj. Texten lyder p√• ursvenska: "Altrud och Sigrev reste denna sten efter Gisking, fader sin, och efter Dis, moder sin" (Hellbom, 1979). Runstenen √§r delvis lavbev√§xt. Den omges av ett fundament, 2x1,5 m, av st√∂dstenar, 0,1-0,5 m st, bel√§gna i markytan mest utbredda √•t SSV. Intill och V om stenen finns en f√∂rs√§nkning, 7 m br och 0,5 m dj, med huvudriktning N-S, vilken kan vara sp√•r av tidigare odling."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njurunda socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av mor√§nrygg (√Ė-V), med fl√§ckvis berg i dagen. √Öt S √§r djup sedimentdal. Hagmark, delvis betad och delvis f√∂rbuskad. √Öker i N och S."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SV om åkerkant. 20 m V om ägovägskrök. 43 m 340 NV om NV hörnet av lada."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.270798
Longitud: 17.410775
Lämnings-ID: L1935:2296
Riksantikvarieämbetets ID: Njurunda 173:1
Sveriges runinskrifter: M3 (Medelpads runinskrifter))
Plats: Berga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn: Bergastenen
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Njurunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b6fffa61-d96a-4940-93af-b5a65ee69fb0