Runsten M16, L1935:1707 i Skön
Foto av Runsten M16, L1935:1707 i Skön
Foto av Runsten M16, L1935:1707 i Skön
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn reisti ... fôður/bróður sinn. Guð hjalpi ônd hans ... risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten: granit? 1,35 m h, 0,4 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2m tj. Ganska ; tydlig ristning vänd mot VNV. 0,4 m SSV om nr 1är: 2) Runsten: granit 1 m h, 0,7 m br vid basen (NNÖ-SSV) och0,2 m tj. Otydlig ristning vänd mot VNV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skön socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Vill du se flera runstenar i Skön socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.448079
Longitud: 17.352481
Lämnings-ID: L1935:1707
Riksantikvarieämbetets ID: Skön 70:2
Sveriges runinskrifter: M16, (Medelpads runinskrifter))
Plats: Sköns kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Skön
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:1707