Runsten L1935:1164 i Skön 🇬🇧
Foto av Runsten L1935:1164 i Skön
Foto av Runsten L1935:1164 i Skön
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn rétti stein þenna eptir Ófrið ok at Un, sonu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit? 1,35 m h, 0,4 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Ganska tydlig ristning vänd mot VNV."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skön socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.447904
Longitud: 17.352457
Lämnings-ID: L1935:1164
Riksantikvarieämbetets ID: Skön 70:1
Sveriges runinskrifter: M15 (Medelpads runinskrifter))
Plats: Sköns kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Skön
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cfbf961f-c812-4747-abb8-c52ed0562f10