Runsten M15, L1935:1164 i Skön
Foto av Runsten M15, L1935:1164 i Skön
Foto av Runsten M15, L1935:1164 i Skön
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn rétti stein þenna eptir Ófrið ok at Un, sonu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit? 1,35 m h, 0,4 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Ganska tydlig ristning vänd mot VNV."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skön socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Vill du se flera runstenar i Skön socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.44809
Longitud: 17.352485
Lämnings-ID: L1935:1164
Riksantikvarieämbetets ID: Skön 70:1
Sveriges runinskrifter: M15, (Medelpads runinskrifter))
Plats: Sköns kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Skön
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:1164