Runsten M14, L1935:6855 i Sättna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigurðr, Sveinn ok Hôrðr réttu stein þenna eptir Ígul, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Run- ; sten av grå granit, ca 1,5 m h, 0,93 m br i basen, 0,3 mtj. Ristningsytan är nästan oläslig, men texten har varit:SikuRP svain ank h[a]rPur ritu stai[n) Pina abtir ihul fopur sin(Sigurd, Sven och Hård reste denna sten efter Igul, fader sin).Stenen är lagad i övre högra delen. Den lutar kraftigt mot S,varåt ristningsytan vetter.Dnr 413-996-1995: Vid skadeinventering lutade stenen mycketkraftigt åt S. En gammal spricka var lagad med idag vittrandecement. Stenen står i en hästhage och en trähägnad hadeplacerats runt stenen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sättna socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande moränmark. Betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NV om väg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Sättna socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.455084
Longitud: 17.132694
Lämnings-ID: L1935:6855
Riksantikvarieämbetets ID: Sättna 7:1
Sveriges runinskrifter: M14, (Medelpads runinskrifter))
Plats: Byn
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Sättna
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:6855