Runsten M11, L1935:4934 i Selånger
Även känd som Högomstenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Gunnviðr ok Þorgerðr þau létu reisa stein eptir Þorstein, son sinn. En Aun ok Eyndr váru brœðr hans. §Q Gunnuðr ok Þorgautr þau létu reisa stein eptir Þorstein, son sinn. En Ôrn ok Eyndr váru brœðr hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1,4 m h, 0,7 m br (NV-SÖ) och 0,16 m tj. Runorna är 5-8 cm h, belägna på SV sidan. Ifyllda med röd färg. Inskriften lyder: Gunvid och Torgärd de läto resa [denna] sten efter Torsten, son sin. Och Ön och Önder [voro] hans bröder. Stenen har tidigare varit placerad på en av högarna, dit den flyttades på 1860-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Selånger socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack sandås (NV-SÖ). Glest trädbeväxt parkområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart invid och NÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Selånger socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.4007
Longitud: 17.25773
Lämnings-ID: L1935:4934
Riksantikvarieämbetets ID: Selånger 1:2
Sveriges runinskrifter: M11, (Medelpads runinskrifter))
Plats: Högom
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs eller diabas
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Högomstenen -
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Selånger
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:4934