Runsten M10, L1935:4629 i Selånger
Även känd som Selångerstenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Unir(?), Karl(?) ok Áni réttu stein þenna eptir ... sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Kyrkoruin, ca 27,5 m l (80-280°gon) och ca 9,5 m br. På Slångsidan är tillbyggt att fd vapenhus ca 6 m l och 7 m br. Pånorra sidan av kortet är en fd sakristia tillbyggd ca 4,5 m l och5,5 m br. Murarna består av tuktade grå- stenar och är ca 1-6 mh. Ö gaveln är dock ca 11 m h (ev återställd?). Murarnas tjocklekär 1-2,25 m tj. Tegelrester efter valven ställvis synliga. Ruinenär delvis repererad med tegel på några stållen. I ruinen är 4gravhällar från 16- 1700 talen. På ett avstånd av 8-25 m runtruinen mur, 1-1,5 m br och intill 1 m h, delvis pålagd i sen tid.Den utgör begränsningen av en ödekyrkogård 70x50 m st (ÖNÖ-VSV).Ca 17 m ÖNÖ om V gaveln på ruinen och 1,5 m 380°gon om den är: 2)Runsten, granit, ca 0,85 m h, 0,65 m br vid basen (80-280°gon)och 0,12-0,18 m tj. Inskrift på N sidan bestående av en ställvisdubbel slinga med inskriften: Une, Karl(?) och Ane reste dennasten efter [N,N fader?) sin. Avritad efter Medelpads runstenarefter foto från 1937. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Selånger socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i S-SÖ sluttning. Gammal kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"SÖ hörnet av kyrkogård."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Selångerstenen - runsten M10, L1935:4629 i Selånger:
"Hälsingelagen skriven på trätavlor förvarades fastsmidd vid murenmed järnkedjor. Sagan förtäljde att människohand inte kunde brytalös stenen ur ruinen. Den som så gjorde ljöt dödenögonblickligen. Bland förfäderna har flera på så sätt blivitbestraffade med den eviga sömmnen. När den åldriga ruinen ramladeskulle den yttersta domen omedelbarligen följa (O.Åslund 1878)."
Vill du se flera runstenar i Selånger socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.405456
Longitud: 17.208638
Lämnings-ID: L1935:4629
Riksantikvarieämbetets ID: Selånger 86:2
Sveriges runinskrifter: M10, (Medelpads runinskrifter))
Plats: Selångers kyrkoruin
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Selångerstenen -
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Selånger
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:4629