Runsten L1935:2750 i Njurunda ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Burestenen
Foto av Runsten L1935:2750 i Njurunda
Foto av Runsten L1935:2750 i Njurunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bergsveinn ok Sigfastr ok Fri√įi reistu stein √ĺenna eptir B√ļri(?)/B√Ĺri(?), f√ī√įur sinn. En Far√ĺegn marka√įi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten: 1,55 m h, 0,65 m br (S√Ė-NV) och 0,30 m tj. Inskriptionp√• den n√§rmast mot NV v√§nda sidan. Ren h√∂jd 8-9 cm. Ristning meddubbel ormslinga och kors. Inskription √§r inm√•lad med r√∂d f√§rgsom delvis av- flagnar. P√• toppen av stenen √§r lite cementp√•lagd. Skyltad av l√§nsmuseet och omr√•det √§r v√•rdat. Textenlyder enl. Sidenbladh: "b (?) 0rksuain uk silerastr uk frithiraistu stain tlinsa aftiR buri fat..... sin in farthaihnmarkti". Namnet p√• runstenen sammanh√§nger sannolikt med texten.G√•rden ca 300 m √•t V kallas enl. Sidenbladh "Bures" 12 m VNV omrunstenen √§r delning av √∂vergivna v√§gar, med h√•lv√§gskarakt√§r.Den gemensamma v√§gstr√§ckning kan f√∂ljas √•t NV 30 m fram tillnuvarande landsv√§g. Den √§r 8 m br och intill 0,6 m dj. Efterdelningen l√∂per v√§gstr√§ckningarna √•t √Ė resp SS√Ė. De har synligh√•lv√§gskarakt√§r utmed ca 35-40 m l str√§ckor och √§r 4-6 m br och0,4-0,6 m dj. Sannolikt gamla v√§gar brukade inl sen tid. Den SS√Ėv√§gen andv√§ndes nu som g√•ngstig. Runstenen har d√§rmed ett l√§gevid en gammal v√§gdelning.Dnr 330F/92. Inf√∂r ny str√§ckning av E4 utf√∂rde L√§nsmuseet enfosfatkartering inom √•kermarken V om runstenen. Fosfatanalysenp√•visade h√∂ga fosfatv√§rden. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njurunda socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag V-sluttning av sandig h√∂jdrygg. √Öt SV √§r st√∂rresedimentdqal. Parkomr√•de med tomtmark √•t √Ė. I S √§r landsv√§g."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m VSV om tomt hörn. 15 m SSV om landsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.291941
Longitud: 17.360942
Lämnings-ID: L1935:2750
Riksantikvarieämbetets ID: Njurunda 116:1
Sveriges runinskrifter: M1 (Medelpads runinskrifter))
Plats: Nolby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå granit
Runristare: Fartägn (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Burestenen
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Njurunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c88b7ac4-2e2a-4478-a569-281e2e7d9f1b