Runsten M1, L1935:2750 i Njurunda
Även känd som Burestenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bergsveinn ok Sigfastr ok Friði reistu stein þenna eptir Búri(?)/Býri(?), fôður sinn. En Farþegn markaði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten: 1,55 m h, 0,65 m br (SÖ-NV) och 0,30 m tj. Inskriptionpå den närmast mot NV vända sidan. Ren höjd 8-9 cm. Ristning meddubbel ormslinga och kors. Inskription är inmålad med röd färgsom delvis av- flagnar. På toppen av stenen är lite cementpålagd. Skyltad av länsmuseet och området är vårdat. Textenlyder enl. Sidenbladh: "b (?) 0rksuain uk silerastr uk frithiraistu stain tlinsa aftiR buri fat..... sin in farthaihnmarkti". Namnet på runstenen sammanhänger sannolikt med texten.Gården ca 300 m åt V kallas enl. Sidenbladh "Bures" 12 m VNV omrunstenen är delning av övergivna vägar, med hålvägskaraktär.Den gemensamma vägsträckning kan följas åt NV 30 m fram tillnuvarande landsväg. Den är 8 m br och intill 0,6 m dj. Efterdelningen löper vägsträckningarna åt Ö resp SSÖ. De har synlighålvägskaraktär utmed ca 35-40 m l sträckor och är 4-6 m br och0,4-0,6 m dj. Sannolikt gamla vägar brukade inl sen tid. Den SSÖvägen andvändes nu som gångstig. Runstenen har därmed ett lägevid en gammal vägdelning.Dnr 330F/92. Inför ny sträckning av E4 utförde Länsmuseet enfosfatkartering inom åkermarken V om runstenen. Fosfatanalysenpåvisade höga fosfatvärden. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njurunda socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag V-sluttning av sandig höjdrygg. Åt SV är störresedimentdqal. Parkområde med tomtmark åt Ö. I S är landsväg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m VSV om tomt hörn. 15 m SSV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Njurunda socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.291941
Longitud: 17.360942
Lämnings-ID: L1935:2750
Riksantikvarieämbetets ID: Njurunda 116:1
Sveriges runinskrifter: M1, (Medelpads runinskrifter))
Plats: Nolby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå granit
Runristare: Fartägn (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Burestenen -
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Njurunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:2750